ਭਾਰੀ ਮੀਹ ਕਾਰਣ ਹੋਇਆ ਮੋਹਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਸਤ ਵਿਅਸਤ

ਕਲ ਭਾਰੀ ਮੀਹ ਪੈਣ ਨਾਲ ਹੋਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਸਤ ਵਿਅਸਤ. ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਜੀਆਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੁਜ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡਿਆ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ

 

Leave a Reply

three × one =